BrevetMarcService
Protecţia proprietăţii intelectuale

str. Miron Constin 15/2, of. 19-20, MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
Telefon: (+373 22) 44 96 45 (+373-22) 49-65-93
Fax:(+373 22) 44-62-57

Mărci

Biroul BrevetMarcService prestează serviciile următoare:

-    elaborareaşi înregistrareamărcilor comercialecu cercetare documentară, în caz de necesitate, privindidentitateaşisimilitudinea desemnării  de interes;

- elaborarea artistică-constructivă (design)şi înregistrarea  unor mărci noi în calitate de obiectede proprietate intelectuală;

- pregătirea şiînregistrarea contractelordecesiuneadrepturilor asupra mărcilor comerciale, a contractelor de licenţăşia altor documentecu semnificaţie juridică;

-controlultermenelor de procedură;

- protecţia administrativă şi judiciarăa intereselortitularilorobiectelor de proprietate intelectuală.

 

- consultanţă pe probleme de folosire ilicită a mărcilor, de concurenţă neloială etc.

1. Cerinţe pentru înregistrarea unei mărci, inclusiv documente necesare

Informaţie si documente necesare la data depunerii unei cereri de înregistrare a mărcii:

a) Numele (denumirea completă), prenumele  şi adresa solicitantului ;

b) Reproducerea mărcii cu indicaţia culorii revendicate, în cazul în care solicitantul revendica cel puţin o culoare ca element distinctiv al mărcii* (7+1 imagini ale mărcii cu dimensiuni de 80x80 mm). Daca se solicită înregistrarea unei etichete, se cere prezentarea suplimentară a 5 etichete în mărime naturală. (în cazul în care este dispoziţie de depunere electronică a cererii, prezentarea originalelor imaginilor în culori nu este necesară).

c) Lista produselor şi serviciilor, pentru care se solicită înregistrarea mărcii

Informaţia şi documentele care urmează a fi prezentate la AGEPI în termen de 2 luni de la data depunerii cererii:

- procura cu semnătura solicitantului (confirmare notarială si legalizare nu se cere) (referinţă activă).

Procura trebuie să conţinănumele(denumirea completă) şi adresacompletăasolicitantului, dataşi locul semnării, semnăturapersoanei autorizateşipostul ocupat de această persoană, ştampila persoanei juridice.

2. Costuri (referinţă activă).

3.Procedura.

Examinareaformală şiemiterea decizieide publicare până la examinarea de fond- 2luni de la datade depozit.
Termenul limităpentrudepunereaopoziţiilor de către terţi-3 luni de ladata publicării.
Examinarea de fond-6 luni de ladata publicării.
Emiterea Decizieide înregistrare-o lună de lasfârşitulexaminării.
Platataxei de înregistrareşide eliberare aCertificatului-3 luni de ladata emiterii decizieide înregistrare.

 

Eliberareacertificatuluide înregistrare- 2luni de la dataachităriitaxei de înregistrare.

4.Durata procedurii.
Perioada de la data de depozitpână ladata primiriicertificatului-circa12-14 luni(în lipsa respingerilor, solicitărilor, opoziţiilor)

* -  în cazul în carese solicită spre înregistrare culori, urmează a specifica denumirea exactă a culorilor, pentru a evita erorile la oreproducere nesatisfăcătoare a culorilor.

Ultimile noutăţi

Municipalitatea cheamă în continuare familiile cu venituri mici să depună cereri pentru compensaţii la încălzire


Miercuri, 23 noiembrie 2011
Potrivit lui Petru Gontea, şeful Direcţiei Locativ-Comunale şi Amenajare, în acest an, numărul solicitărilor de compensaţii la încălzire, de ajutor la plata gazelor folosite pentru încălzire şi pentru procurarea de lemne şi cărbune este cu circa 12 mii mai mic faţă de anul trecut.